De maximale ontwikkeling van talent t/m professioneel topsporter vraagt mentaal veel van je. Door de vaak hoge verwachtingen (van jezelf of je omgeving) en de druk die continu presteren op topniveau geeft, liggen verstoring van sportplezier en onderpresteren op de loer.

‘In de Flow’ is een op maatgemaakte training die aansluit op je hulpvraag en direct toepasbaar is in je sport. Je leert je optimaal mentaal voor te bereiden op (belangrijke) wedstrijden en je oefent vaardigheden om je te herpakken en mentaal krachtig te blijven bij succes en tegenslag. 

Voor wie is het? 

Voor sporters die zelf hun grootste tegenstander zijn bij wedstrijden. Waardoor zij het plezier in hun sport verliezen door: angst om te falen, snelle afleidbaarheid of te veel druk. 

Wat heb je eraan?

De sporter leert zich optimaal mentaal voor te bereiden voor

(belangrijke) wedstrijden en oefent vaardigheden om te herpakken en mentaal krachtig te blijvent. Na vijf keer is (prestatie)gedrag verbeterd en merkbaar op het sportveld. Daarna worden vaardigheden ingeslepen en volgt er verdieping voor de toepassing. 

Hoe werkt dat?

Er wordt gestart met  een intakegesprek waarbij er nagegaan wordt waar de sporter mentaal tegenaan loopt (diagnostiek) en een persoonlijk mentaal trainingsplan gemaakt. De mentale training is afhankelijk van de hulpvraag en direct toepasbaar. Onderdelen zijn focus, gedachten sturen en (ont)spanning reguleren.

Wat is de investering?

Een basisstrippenkaart voor vijf keer een uur is € 500.

In overleg kunnen we een vervolgprogramma op maat maken. Sportpsychologische begeleiding zit vaak niet in het aanvullende verzekeringspakket. Wanneer een sporter een status heeft via NOC*NSF is het zinvol na te vragen bij het topsportsteunpunt in de gemeente of er financiële steun mogelijk is.