Team Flow Mentale training

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Het is onze missie, dat het ‘normaal’ wordt dat er met regelmaat een sportpsycholoog op op het sportveld aanwezig is. Zodat onzekerheid, frustratie en agressie voorkomen wordt en er minder uitval is door mentale belemmeringen.

We hebben de Nationale Sportinnovator Prijs gewonnen. Hiermee gaan we zorgen voor dat kinderen duurzame motivatie houden voor hun sport, doordat we de verbinding tussen ouders-sporters-coaches versterken.

Drs. Daniëlle van der Klein-Driesen

 Als directeur/eigenaar van Flow Mentale Training streef ik er naar sportpsychologie toegankelijk en toepasbaar te maken voor op het sportveld, de baan, de mat of in het water. Ik heb hiervoor een verschillende mentale trainingsprogamma’s ontwikkeld, zoals: ‘de mentale TENNISbaan Training’ en ‘de mentale VOETBALveld Training’ .  Met het Team Flow zijn wij bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en testen van de pedagogische methodiek Sport in Perspectief.

Ik maak een passende training op maat, waardoor je snel een positief effect hebt. Je ziet dit terug in je plezier en resultaat bij trainingen en wedstrijden.

Hillie Heinsbroek MSc.

Ik ben Hillie (1984). In 2007 heb ik de Fontys Sporthogeschool afgerond. Sindsdien ben ik tien jaar werkzaam geweest als docent Lichamelijke Opvoeding op een VMBO school. Ondertussen heb ik mijn master Bewegingswetenschappen gehaald. Ik ben in 2017 begonnen met de Postacademische Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog. Na het behalen van al mijn vakken ben ik net begonnen met het begeleiden van sporters. Mijn eigen achtergrond ligt in de roeisport, waar ik als stuurvrouw (en later als coach) vele landelijke wedstrijden heb mogen sturen (en coachen). Momenteel doe ik op recreatief niveau aan triathlon.

 

Robert van Winden MSc (Stichting WIN-WIN)

Mijn naam is Robert van Winden (1970) en ik ben de oprichter/voorzitter van Stichting WIN-WIN (opgericht 6-1-’16). Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met mijn Stichting heb ik als doel de samenwerking in topsport zowel tussen partijen binnen de sportsector te verbinden. WIN-WIN concentreert zich met name op het onderdeel ‘talentontwikkeling’.

Daarnaast heb ik het Netwerk voor Ouders van Sporttalenten opgericht. Het netwerk biedt een platform (in de vorm van een besloten Facebook-groep) aan ouders van sporttalenten met een talent- of topsportstatus om ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Daarnaast organiseert het  bijeenkomsten rond thema’s die leven bij ouders. Bij de ontwikkeling van het netwerk wordt gebruik gemaakt van een klankbordgroep bestaande uit ouders van sporttalenten.

Danny Otto

Mijn naam is Danny Otto (23). Ik ben geboren in Delft.Ik studeer Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Bachelor 3). Ik ben zeer geïnteresseerd in opvoeding en psychologie in de voetbalwereld.

Daarnaast ben ik actief als groundhopper om in het binnen- en buitenland de voetbalcultuur te proeven. Deze ervaringen gebruik ik om inspiratie op te doen voor mijn eigen handelen en visie in de toekomstige beroepspraktijk.

Nu mijn stage is afgelopen blijf ik bij Flow Mentale Training, om mijn kennis over pedagogiek en sportpsychologie te vergroten en te delen. Voor Sport in Perspectief richt ik mij op de verbinding tussen de coach-ouders. Ik zoek uit wat er nodig is jonge sporters dat jonge sporter hun plezier en motivatie behouden in sport.

Tatyana Izelaar

Mijn naam is Tatyana Izelaar (19 jaar). Ik ben studente Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden en Topsporter Karate. In 2017 ben ik in de top 5 van de wereld geeïndigt op het WK in Tenerife. Dit jaar heb ik de Zilveren plak op de World Cup in Umag gewonnen waardoor ik mij gekwalificeerd heb voor het WK 2019 in Santiago, Chili. Ik ben erg geïnteresseerd in Sportpsychologie en mentale training en ik vind persoonlijke ontwikkeling belangrijk.

Voor Sport in Perspectief bedenk ik praktische oefenvormen toepasbaar op het veld, de baan of de mat.

Steffy Steutel

Mijn naam is Steffy. Ik zit in mijn laatste fase van mijn studie Pedagogische Wetenschappen (richting orthopedagogiek). Voor het project Sport in Perspectief verdiep ik mijn in de verbinding tussen sporter-ouders. Ik ga na wat er nodig is voor jonge sporters, zodat zij een stabiel zelfvertrouwen ontwikkelen. Daarnaast maak ik advies over ‘special needs’ sporters.

Hedwig Hübner

Ik ben Hedwig en studeer Pedagogische Wetenschappen richting Onderwijskunde. Voor Sport in Perspectef onderzoek hoe de verbinding tussen coach-kind versterkt kan worden en wat er nodig is een veilig sportklimaat te creëeren. Voor de Online Trainers Training en het boek voor sportouders zet ik wetenschappelijke theorie om in begrijpelijke taal.

Twan Aulbers

Ik ben Twan. Hockeytrainer en student Psychologie. Ik ben betrokken bij het project Sport in Perspectief, waarvoor
ik interviews doe met topsporters, ouders, jonge hockeyers en hun trainers. Samen met Daniëlle ga ik een fysieke mentale  hockeytraining geven op de Hockeytrainersdag.

 

Pleun van Ginneken

Ik ben Pleun (1993), ik voel me betrokken bij de sporter en heb een groot hart voor sport.In 2015 studeerde ik af voor mijn master Bewegingswetenschappen. Ik heb als afstudeeronderzoek het geboortemaandeffect onderzocht in samenwerking met de jeugdopleiding van PSV en hiervoor een oplossing aangedragen (voor het onderzoek klik hier).

In 2018 heb ik de Postdoctorale Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog afgerond. Sinds 2016 werk ik voor de jeugdopleiding van NAC Breda, waar ik in 2018 fulltime in dienst ben gekomen toen ik ook voor de eerste selectie ben gaan werken. Hier leer ik jeugdspelers prestatievaardigheden en ga ik als bewegingswetenschapper de optimale trainingsbelasting na.
Door mijn kennis over het fysieke gedeelte van de sport, kan ik de koppeling tussen fysiek en mentaal makkelijk  maken. Hierom streef ik er ook naar om een deel van de mentale begeleiding op het sportveld te laten plaatsvinden.

Partners voor Sport in Perspectief

Topsporter die Flow Mentale Training: Sport in Perspectief steunen