Team Flow Mentale training

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Het is onze missie, dat het ‘normaal’ wordt dat er met regelmaat een sportpsycholoog op op het sportveld aanwezig is. Zodat onzekerheid, frustratie en agressie voorkomen wordt en er minder uitval is door mentale belemmeringen. We doen mee met de Sportinnovatie Prijs 2019. Met het innovatieve idee: Sport in Perspectief, gaan we zorgen voor een positieve samenwerking tussen sportouders en de clubs.

Drs. Daniëlle van der Klein-Driesen

Mijn naam is Daniëlle. Als directeur/eigenaar van Flow Mentale Training streef ik er naar sportpsychologie toegankelijk en toepasbaar te maken voor op het sportveld, de baan, de mat of in het water.

Ik heb hiervoor een DE LEERLIJN MENTAAL TOPSPORT ontwikkeld. Dit is voor sporters die trainen bij een Selectie, Talentencentrum,  BVO of Jong Oranje . Het is een fysieke mentale trainingsmethodiek waarmee je vroegtijdige uitval door mentale belemmeringen voorkomt. De coach en ik werken samen en leren de sporters in actieve werkvormen op de sportplek: doelen nastreven, concentreren, emotie-controle en samenwerken. We leren de jonge sporters  in hun eigen sporttaal, hoe zij het beste uit zichzelf en hun team halen. Zo worden ze mentaal weerbaar voor de druk die topsport geeft.

Ik maak een passende training op maat, waardoor je snel een positief effect hebt. Je ziet dit terug in je plezier en resultaat bij trainingen en wedstrijden.

 Lianne den Haan MSc

Mijn naam is Lianne den Haan (29 jaar). Ik heb mijn Master in de Psychologie behaald in 2010 op het gebied van Arbeid- en Organisatie Psychologie.

Mijn afstudeeronderzoek ging over de effecten van het zien van correct en incorrect uitgewerkte voorbeelden bij het nemen van strafschoppen in het voetbal. Dat blijkt dus géén loterij te zijn!

Ik zit in de afrondende fase van de Postacademische Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog en richt mij volledig op het begeleiden van sporters, teams en coaches op weg naar het beste uít zichzelf en de beste versie ván zichzelf. Ik doe dat binnen mijn eigen praktijk Improvemental Sportpsychologie en via Team Flow Mentale Training.

Betrouwbaarheid, een persoonlijke aanpak, geen oordelen, open en eerlijk, hands-on en pro-actief. Termen die belangrijk zijn voor mij en kenmerkend voor mijn manier van werken. Ik ben goed in staat mensen te verbinden, inzicht te geven in het eigen gedrag en veranderingen te bewerkstelligen die sporters nét dat beetje extra brengen.

Hillie Heinsbroek MSc.

Ik ben Hillie (1984). In 2007 heb ik de Fontys Sporthogeschool afgerond. Sindsdien ben ik tien jaar werkzaam geweest als docent Lichamelijke Opvoeding op een VMBO school. Ondertussen heb ik mijn master Bewegingswetenschappen gehaald. Ik ben in 2017 begonnen met de Postacademische Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog. Na het behalen van al mijn vakken ben ik net begonnen met het begeleiden van sporters. Mijn eigen achtergrond ligt in de roeisport, waar ik als stuurvrouw (en later als coach) vele landelijke wedstrijden heb mogen sturen (en coachen). Momenteel doe ik op recreatief niveau aan triathlon.

Ik houd van werken met groepen en werken met jeugd. En het is voorrecht te morgen werken met individuele sporters die gemotiveerd zijn om zichzelf op mentaal vlak te ontwikkelen.

Mijn waarden zijn persoonlijk, verbinding en verantwoordelijk. Vanuit deze waarden en met mijn achtergrond als sportdocent hoop ik dan ook een aanvulling te kunnen zijn op Team Flow Mentale Training.

Pleun van Ginneken MSc

Ik ben Pleun (1993), ik voel me betrokken bij de sporter en heb een groot hart voor sport.

In 2015 studeerde ik af voor mijn master Bewegingswetenschappen. Ik heb als afstudeeronderzoek het geboortemaandeffect onderzocht in samenwerking met de jeugdopleiding van PSV en hiervoor een oplossing aangedragen (voor het onderzoek klik hier).

In 2018 heb ik de Postdoctorale Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog afgerond. Inmiddels heb ik verschillende sporters, teams en coaches mentale begeleiding gegeven en hoop ik nog velen te kunnen helpen met het optimaal benutten van hun talenten. Sinds 2016 werk ik voor de jeugdopleiding van NAC Breda, waar ik in 2018 fulltime in dienst ben gekomen toen ik ook voor de eerste selectie ben gaan werken. Hier leer ik jeugdspelers prestatievaardigheden en ga ik als bewegingswetenschapper de optimale trainingsbelasting na.
Door mijn kennis over het fysieke gedeelte van de sport, kan ik de koppeling tussen fysiek en mentaal makkelijk  maken. Hierom streef ik er ook naar om een deel van de mentale begeleiding op het sportveld te laten plaatsvinden. 

Robert van Winden MSc (Stichting WIN-WIN)

Mijn naam is Robert van Winden (1970) en ik ben de oprichter/voorzitter van Stichting WIN-WIN (opgericht 6-1-’16). Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met mijn Stichting heb ik als doel de samenwerking in topsport zowel tussen partijen binnen de sportsector te verbinden. WIN-WIN concentreert zich met name op het onderdeel ‘talentontwikkeling’.

Daarnaast heb ik het Netwerk voor Ouders van Sporttalenten opgericht. Het netwerk biedt een platform (in de vorm van een besloten Facebook-groep) aan ouders van sporttalenten met een talent- of topsportstatus om ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Daarnaast organiseert het  bijeenkomsten rond thema’s die leven bij ouders. Bij de ontwikkeling van het netwerk wordt gebruik gemaakt van een klankbordgroep bestaande uit ouders van sporttalenten.

Danny Otto

Mijn naam is Danny Otto (23). Ik ben geboren in Delft.Ik studeer Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Bachelor 3). Ik ben zeer geïnteresseerd in opvoeding en psychologie in de voetbalwereld.

Daarnaast ben ik actief als groundhopper om in het binnen- en buitenland de voetbalcultuur te proeven. Deze ervaringen gebruik ik om inspiratie op te doen voor mijn eigen handelen en visie in de toekomstige beroepspraktijk.

Nu mijn stage is afgelopen blijf ik bij Flow Mentale Training, om mijn kennis over pedagogiek en sportpsychologie te vergroten en te delen.

Tatyana Izelaar

Mijn naam is Tatyana Izelaar (19 jaar). Ik ben studente Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden en Topsporter Karate. In 2017 ben ik in de top 5 van de wereld geeïndigt op het WK in Tenerife. Dit jaar heb ik de Zilveren plak op de World Cup in Umag gewonnen waardoor ik mij gekwalificeerd heb voor het WK 2019 in Santiago, Chili. Ik ben erg geïnteresseerd in Sportpsychologie en mentale training en ik vind persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Begin September zal ik starten als stagaire bij Daniëlle waar ik veel ervaring en kennis hoop op te doen, en dus erg naar uitkijk.