Mentale Teamtraining bedrijven

Hoe ga jij om met de vrijheden die je ervaart binnen je werk? Welke kaders heb je nodig? Wat verwacht je van je leidinggevende? Hoe kijk je naar de organisatie? Hoe kijk je naar je collega’s? Welke verwachtingen heb je van jullie team? Wat is jullie gezamenlijke doel?

Prestatiegedrag op de werkvloer

Vaak wordt er gewezen naar de organisatie en naar onveranderbare zaken waar al jaren tegen aanlopen wordt. In deze Mentale Teamtraining voor bedrijven wordt bekeken welke verantwoordelijkheid ieder teamlid zelf heeft, want soms houd je zaken in stand door je eigen prestatiegedrag.  

Net als in topsport gaat het erom, dat je als teamlid je eigen taak zo goed mogelijk uitvoert en accepteert waar jezelf geen invloed op hebt. 

Door middel van actieve werkvormen, herkenbare anekdotes en passende theorie vanuit de sportpsychologie leren de teamleden zichzelf en de ander kennen.

Vanuit normen en waarden van het individu en het team worden concrete afspraken gemaakt over het veranderend prestatiegedrag op de werkvloer.

Aan bod komt bijvoorbeeld:

  • Rol: Patroon van gedragingen die vanuit je positie in de groep verwacht wordt. Rollen moeten duidelijk zijn en geaccepteerd worden.
  • Norm: Gedrag waaraan teamleden geacht worden zich te houden. Dit kan formeel zijn (we starten altijd om 8:00 of informeel in hoe je met elkaar omgaat).
  • Een norm is pas echt een norm als iedereen het erover eens is, dat de norm de norm is. Normen hangen samen met de productiviteit van je team (inzet, serieus aan de slag gaan ook als je thuis mag werken).

“Wanneer je als team goed wil samenwerken presteren moet je de verschillen in status goed benutten.”

Wil je meer weten over mentale teamtraining voor onderwijs