Mentale training voor je team

Samen ben je sterker!

Je kunt met jouw hele team mentale training krijgen, bijvoorbeeld met jouw voetbalelftal, volleybal, hockey- of waterpoloteam.

Maar ook als team individuele sporters, wanneer je met de hele groep gezamenlijk aan een mentaal thema wilt werken, bijvoorbeeld de voorbereiding op een belangrijk toernooi als een NK, EK of WK.

Onderdelen mentale training voor teams

In overleg met de trainer wordt het aantal trainingen afgestemd. Als eerste wordt het groepsproces in kaart gebracht door gesprekken met spelers en de trainer, observatie en/of vragenlijst. Zo wordt de kracht van het team en de teamleden zichtbaar, maar ook de zwaktes.

Vanuit de GAS en REM- methode worden mentale vaardigheden aangeboden, zoals doelen stellen, concentratie en aandacht, communicatie en leiderschap. We gaan na:

  • Wie is de leider op het veld en wordt daar naar geluisterd?
  • Wat roep je naar de ander, wat kun je beter laten?
  • Hoe blijf je als team taakgericht handelen?
  • Hoe reset je het team, als het minder gaat?

Marloes Keetels aanvoerster Nederlands hockeyteam: “In teams zie je verschillen tussen extraverte- en introverte spelers. Dit kan voor onbegrip zorgen, als je er niet open met elkaar over praat.”

De spelers leren zichzelf en de ander beter kennen, waardoor er meer begrip ontstaat.

Mentale training EK team Karate

Toepassing

Daarna wordt theorie in praktijk gebracht op het sportveld. De trainer en de sportpsycholoog verwerken samen de mentale vaardigheden in de fysieke training. Passend bij de sport verzinnen we manieren om de spelers onder druk te zetten, concentratie te verstoren en spanning te verhogen.

Hierdoor krijgen de spelers en de trainer inzicht in eigen prestatiegedrag in stressvolle situaties. Daarnaast kunnen ze de geleerde mentale technieken (bijvoorbeeld taakgericht coachen, positieve kreten, leider per linie, ademhaling) toepassen en nagaan hoe er efficiënt wordt samengewerkt.

Mentale teamtraining zorgt voor een positieve sfeer en prestatieverbetering.