Onderwijs en bedrijf

Maak van jouw team een TOPTEAM

In topsport gaat het om het samenspel tussen de individuele spelers. Wanneer je samen het spel goed speelt, zorgt dat voor meer plezier en betere resultaten.

Hebben jullie allemaal dezelfde spelregels?

Teamtraining

In een, twee of meerdere trainingsdagen wordt vanuit topsport inzichtelijk gemaakt hoe individuele teamleden samen een sterk team vormen. Tijdens deze teamtraining wordt er een beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid wat betreft je prestatiegedrag binnen het team.

Het gaat over:

  • Persoonlijkheid en zelfkennis
  • Leiderschap
  • Krachten en belemmeringen
  • Betrokkenheid
  • Persoonlijke – en teamwaardes
  • Doelen
  • Afspraken.

Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

Hoe steek jij in elkaar? Welk (prestatie)gedrag laat je zien in stressvolle situaties? Hoe kijk je naar je collega’s?  Hoe verloopt de communicatie? Wat verwacht je van je leidinggevende? Hoe kijk je naar de organisatie? Welke verwachtingen heb je van je team? Hebben jullie een gezamenlijke doel?

Sportpsychologie als rode draad

Door middel van sport-psychologische theorie, zoals  bijvoorbeeld de teamfases van Tuckman, GAS- en REM-vragenlijst, Kwaliteiten-profiel, Anonieme Mentale Checklist Team, beeldmateriaal, oefeningen, observatie en gesprek wordt er een teamscan gemaakt. Hierbij wordt er een beeld gevormd van de kwaliteiten, belemmeringen en mogelijkheden van de teamleden en/of het team als geheel. Je leert hoe je samenwerking optimaliseert door een positieve aanspreekcultuur, waarbij je openstaat voor elkaars ideeën en samen in actie komt.

De inhoud wordt in een gesprek afgestemd op jullie wensen en verwachtingen. Er is een theoretisch en praktisch gedeelte.