Teamscan

Willen jullie weten wat de kracht is van jullie team en hoe je dit eruit laat komen, dan is het zinvol om een teamscan te doen.

Teamanalyse

Een teamanalyse start met een gesprek met de leidinggevenden, waarin wordt nagegaan:

  • Hoe zien de dagelijkse werkzaamheden eruit?
  • Waar loopt het team tegenaan?
  • Wat is de kracht van dit team?
  • Hoe kijk je als leidinggevende tegen de huidige situatie?
  • Wat is er al gedaan en heeft dat geholpen?
  • Wat moet er veranderd zijn na het volgen van de mentale teamtraining? 

Mentale Checklist voor Teams

Daarna wordt er bij het team nagegaan wat krachten en belemmeringen zijn door middel van een Mentale Team Checklist. Dit is een anonieme vragenlijst met veertig vragen waarin nagegaan wordt:

  • Taak cohesie: Worden groepsdoelen nageleefd? 
  • Sociale cohesie: Hoe is de samenhang tussen persoonlijke relaties op de werkvloer? 
  • Collectieve cohesie: Hebben de teamleden vertrouwen in elkaar?
  • Leiderschap: Hoe ervaren de teamleden de aansturing?
Met de Mentale Checklist voor Teams wordt inzichtelijk hoe er gecommuniceerd en samengewerkt wordt zowel door de teamleden als hun leidinggeven.